Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αθήνα)(Τ.Ε.Ι.)

Στο τμήμα διδάσκεται η ολοκληρωμένη τεχνολογία και παραγωγή του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. Διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδικασιών παραγωγής εντύπου. Εκτός των άλλων οι σπουδαστές διδάσκονται επίσης μαθήματα τυπογραφίας, υλικών γραφικών τεχνών, μοντάζ, μεθόδων εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας , κυτιοποιίας, όπως επίσης και μαθήματα σχεδιασμού πολυμέσων και εφαρμογών διαδικτύου.

Από το 2014 η Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών απορροφήθηκε από το τμήμα Γραφιστικής που μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών.

 

Αθήνα
Βάσεις || 2013:9448 - 2012:10640 - 2011:11901 - 2010:11566 - 2009:11390