Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)(Α.Ε.Ι.)

Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργεί  τις εικαστικές τέχνες και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ιστορία και θεωρία της τέχνης προάγοντας την αισθητική αγωγή ,την ανάπτυξη της κριτικής και της έρευνας μέσα από τις εργαστηριακές και θεωρητικές σπουδές των εικαστικών τεχνών . Το τμήμα έχει εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, πολυμέσων, φωτογραφίας και γραφιστικής – κινούμενης εικόνας.

Η εισαγωγή μέχρι και το 2016 γινόταν μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων αλλά από το 2017 αναβαθμίστηκε σε Σχολή Καλών Τεχνών 5ετούς φοίτησης και για την εισαγωγή ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες σχολές καλών τεχνών

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)
Βάσεις || 2016: 8617 - 2015: 7842 - 2014: 8229 - 2013:8008 - 2012:8256 - 2011:9524 - 2010:8295 - 2009:10297