Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα) - (Σέρρες)(Τ.Ε.Ι.)

Το περιεχόμενο των σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της λειτουργικής διαμόρφωσης και της αισθητικής μελέτης και οργάνωσης εσωτερικών χώρων , της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και το σχεδιασμό επίπλου , βιομηχανικών και χρηστικών αντικειμένων. *

* Για την εισαγωγή απαιτούνται εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Τα σχέδια έχουν συντελεστή 2 δηλ το άριστα 20 στο καθένα απ'αυτά δίνει στο μαθητή 4000 μόρια. Προϋπόθεση είναι τόσο το ελεύθερο σχέδιο όσο και το γραμμικό να έχουν βαθμό πάνω από 10.

 

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Σερρών έχει απορροφηθεί από τα τμήματα

- Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσ/νίκης(Κιλκίς) που μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Ετοίμου  Ενδύματος & Κλωστοϋφαντουργίας και

- Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας

Αθήνα
Βάσεις || 2017: - 11373  2016: 8056 -  2015: 12947- 2014: 12338 - 2013:14531 - 2012:17045 - 2011:17505 - 2010:19395 - 2009:19489


Σέρρες
Βάσεις || 2011:14203 - 2010:15311 - 2009:13389