Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα)(Τ.Ε.Ι.)

Έχει σαν αποστολή τη θεωρητική , εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς φωτογραφίας και του βίντεο.

Από το 2014 έχουν καταργηθεί τα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στο τμήμα

Αθήνα
Βάσεις || 2013:9417 - 2012:12081 -  2011:12878 - 2010:12651 - 2009:11980