Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Χανιά, Ξάνθη, Ιωάννινα)(Α.Ε.Ι.)

Σκοπό έχει την κατάρτιση των φοιτητών σε επιστημονικό, τεχνολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν το σχεδιασμό (από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την  κατασκευή) κτιρίων και άλλων κατασκευών οιασδήποτε κλίμακας. Επίσης στόχος του τμήματος είναι εκτός από συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική , οι φοιτητές να αποκτήσουν κατανόηση σε βάθος του κοινωνικού πεδίου που θα κληθούν να δουλέψουν και να έχουν επίσης κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις.*

Οι κατατακτήριες στην Αρχιτεκτονική είναι κάθε Δεκέμβρη και μπορούν να πάρουν μέρος απόφοιτοι από κάθε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ ανεξάρτητα από το αν η σχολή τους έχει σχέση με τα σχέδιο ή όχι. Στις εξετάσεις ζητούνται εκτός από το θεωρητικό μάθημα (ιστορία της Αρχιτεκτονικής) , επίσης και Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και ελεύθερο σχέδιο.

* Για την εισαγωγή απαιτούνται εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Τα σχέδια έχουν συντελεστή 2 δηλ το άριστα 20 στο καθένα απ'αυτά δίνει στο μαθητή 4000 μόρια. Προϋπόθεση είναι τόσο το ελεύθερο σχέδιο όσο και το γραμμικό να έχουν βαθμό πάνω από 10.

Αθήνα
Βάσεις || 2017: 19377   2016: 19999 - 2015: 19838 - 2014: 20364- 2013:201932012:21669 - 2011:21715 - 2010:22313 - 2009:22583


Θεσσαλονίκη
Βάσεις || 2017: 18478  2016: 18483 - 2015: 18578 - 2014: 19625 - 2013:19170 2012:20740 - 2011:21258 - 2010:21896 - 2009:22212


Πάτρα
Βάσεις || 2017:16751  2016: 16836 - 2015: 17324 - 2014: 17819 -  2013:177512012:20020 -  2011:20522 - 2010:21695 - 2009:21930


Βόλος
Βάσεις || 2017:15770  2016: 15226 - 2015: 16742 - 2014: 17099 - 2013:17171 - 2012:19613 - 2011:20203 - 2010:21449 - 2009:21727


Χανιά
Βάσεις || 2017:14094   2016: 13142 - 2015: 15414 - |2014: 15672 -  2013:16027 - 2012:18921 - 2011:19323 - 2010:20957 - 2009:21194


Ξάνθη
Βάσεις || 2017:13126    2016: 11965 - 2015: 14797 - 2014: 15589 - 2013:15493 - 2012:18615 - 2011:19532 - 2010:20921 - 2009:21167


Ιωάννινα
Βάσεις || 2017: 14445  2016: 13802 -  2015: 15454