Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Ιωάννινα)(Α.Ε.Ι.)

Σκοπό έχει την εικαστική εκπαίδευση των φοιτητών στη ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική καθώς και σε αρκετές εφαρμοσμένες τους (πχ κεραμική, μαρμαρογλυπτική, σκηνογραφία κλπ). Είναι ως επί το πλείστον εργαστηριακή σχολή, όμως διαθέτει αρκετά θεωρητικά μαθήματα (πχ ιστορία της τέχνης, φιλοσοφία της τέχνης, στοιχεία αρχιτεκτονικής κλπ) και διαρκεί 5 χρόνια.
Για την εισαγωγή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απαιτούνται εξετάσεις, ανεξάρτητες από τις πανελλαδικές εξετάσεις, και χρειάζεται να γίνει αίτηση συνήθως τέλος Αυγούστου ξεχωριστά σε κάθε μια από αυτές . Οι εξετάσεις είναι κάθε Σεπτέμβρη για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Οκτώβρη για τη Φλώρινα . Στην Αθήνα καθώς υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι χωρίζονται σε δυο
ή τρεις ομάδες.

Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν:
1. έναν αριθμό σχεδίων με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ενός γύψινου εκμαγείου (αντίγραφο αγάλματος ή προτομής), εκ του φυσικού, 50 Χ 70 εκ.
2. έναν αριθμό έργων με χρώμα εκ του φυσικού .Τα υλικά που επιτρέπονται στο χρώμα μπορεί να είναι ακρυλικά , τέμπερες, ακουαρέλες, μελάνια, σκόνες αγιογραφίας και παστέλ  σε μέγεθος 50 Χ 70 εκ.
Στην Αθήνα και στη Φλώρινα οι υποψήφιοι καλούνται να παραδώσουν επιπροσθέτως και
3. ελεύθερο θέμα στο οποίο ο υποψήφιος μπορεί να ζωγραφίσει ότι θέλει , αφηρημένο ή συγκεκριμένο , από τη φαντασία του .
4. προφορικό (λεκτικό) θέμα στο οποίο δίδεται ένα θέμα - τίτλος
( πχ το 2010 το θέμα στην μια ομάδα ήταν ‘ανεγειρόμενη οικοδομή’ και στην άλλη ‘δημόσιος χώρος’) και ζητείται από τον υποψήφιο να το αναπτύξει ζωγραφικά  όπως θέλει.

Οι κατατακτήριες στην ΑΣΚΤ είναι κάθε Δεκέμβρη, διαρκούν 4 μέρες και μπορούν να πάρουν μέρος απόφοιτοι από κάθε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ ανεξάρτητα από το αν έχει η σχολή τους σχέση με τα σχέδιο ή όχι.
  ι. Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής διαγωνίζονται :
                                      (α) σε άσκηση με χρώμα από μοντέλο (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,70 Χ 100 εκ.),
                                      (β) σε άσκηση σχεδίου από ελεύθερη σύνθεση πάνω σε θέμα που θα δοθεί αυθημερόν (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,70 Χ 100 εκ.), και
                                       γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 15 τουλάχιστον έργα τους (την τελευταία ημέρα των εξετάσεων).
  ιι. Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής διαγωνίζονται :
                                      (α) σε άσκηση σχεδίου από μοντέλο (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,70 Χ 100 εκ.),
                                      β) σε άσκηση σχεδίου από ελεύθερη σύνθεση πάνω σε θέμα που θα δοθεί αυθημερόν (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,70 Χ 100 εκ.), και
                                     (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 15 τουλάχιστον έργα τους (την τελευταία ημέρα των εξετάσεων).