Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ( Πάτρα, Τρίκαλα)(Τ.Ε.Ι.)

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή στους σπουδαστές παιδείας και τεχνογνωσίας για τη συντήρηση, ανάπλαση και διατήρηση της αρχιτεκτονικής, του ιστορικού χαρακτήρα και της διακόσμησης κάθε μνημειακού έργου που μπορεί να περιλαμβάνει σπίτια, πύργους, γέφυρες, κρήνες κλπ . Επίσης σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση  στον τομέα της επιστήμης και φιλοσοφίας της αρχιτεκτονικής ως  βασικό εργαλείο για την ανακαίνιση κα αναπαλαίωση κτιρίων με μακρύ ή πιο πρόσφατο παρελθόν.

 

Τα Τμήματα Ανακαίνισης και Αποκατάσταης Κτιρίων Πάτρας και Τρικάλων από το 2014 απορροφήθηκαν από τα τμήματα Πολιτικών Εργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρας και Λάρισας αντίστοιχα και μετονομάστηκαν σε Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων.

Πάτρα
Βάσεις || 2012:8131 - 2011:9763 - 2010:6199 - 2009:12067


Τρίκαλα (ΤΕΙ Λάρισας)
Βάσεις || 2010:7330 | 2009:11339